กลุ่มตัวเลขที่ส่งเสริมอาชีพต่างๆ

เบอร์ 14,41,15,51,19,91 เหมาะกับอาชีพคนรับราชการ

เบอร์ 24,42,44,46,64 เหมาะกับอาชีพโปรโมท

เบอร์ 14,41,24,42,26,62,46,64,47,74 เหมาะกับอาชีพนักพูด

เบอร์ 05,50,45,54,55,59,95,99 เหมาะกับอาชีพบรรพชิต

เบอร์ 14,41,15,51,45,54,49,94,59,95,99 เหมาะกับอาชีพคุณครูคุณครู

เบอร์ 14,41,15,51,16,61,56,65 เหมาะกับอาชีพนักบริหาร คิดแผน นักคิดค้น

เบอร์ 09,90,05,50,99 เหมาะสมรับอาชีพนักไสยสาศตร์ หมดมอง คนทรง

เบอร์ 19,91,49,94,59,95,99 เหมาะกับอาชีพธุรกิจ ขายตรง , E-Comm

เบอร์ 19,91,49,94,95,59,99 เหมาะกับอาชีพเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ

เบอร์ 49,94,59,95 เหมาะกับอาชีพอินเทอร์เน็ต นักเขียนโปรแกรม

เบอร์ 09,90,79.97.89.98 เหมาะกับอาชีพวัตถุโบราณ ของมงคล

เบอร์ 29,92,36,63,66,69,96 เหมาะกับอาชีพ ดีไซน์ ตกแต่ง ช่างฝีมือ

เบอร์ 29,92,66,69,96 ค้าของสวยสดงดงาม เสื้อผ้า เครื่องเพชรพลอย เครื่องสำอางค์

เบอร์ 78,87 รวมทั้งกรณีพิเศษกรุ๊ปจำนวน 1357 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระดับประเทศเกี่ยวกับมหาชน

เบอร์ 47,74,77,89,98 ,5 เหมาะกับอาชีพ นักช่วยเหลือ

เบอร์ 77,5 เหมาะกับอาชีพนักสังคมสงเคราะห์

เบอร์ 17,71,74,47 เหมาะกับงานที่เกี่ยวกับด้านอุตสาหกรรม โรงงาน

เบอร์ 47,74,78,87,79,97 เหมาะกับอาชีพอสังหาริมทรัพย์

เบอร์ 78,87 ผสม จบท้าย เป็น 789,879 จะได้ผลดีนักนักแล สัหับนักนักบริหารการเสี่ยง

เบอร์ 13,31,15,51,19,91,34,43,35,53 เหมาะกับอาชีพ ทหาร ตำรวจ

เบอร์ 33,39,93 และก็ต้องมี ควบคุม เหมาะกับ นีกกีฬา นักแข่งขัน

เบอร์ 35,53,47,74,89,98 เหมาะกับอาชีพ นักดูแล เบอร์ 04,40,33, ควรจะมีเลข ร่วมในเบอร์ อาชีพ งานช่างต่างๆ

เบอร์ 28,82,78,87,88,89,98 เหมาะกับอาชีพมืด อันธพาล เจ้าพ่อ ผู้ครอบครองสถานเริงรมณ์

เบอร์ 24,42,29,92,66,69,96 เหมาะกับอาชีพ ดาราหนัง เบอร์ 19,91 คนเด่นดัง

เบอร์ 49,94,58,85 นักกล ฉลาด ทราบพลิกแพลง แก้ไชเฉพาะหน้าได้เก่ง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *