การดูเลขมงคลทะเบียนรถ

แนวทางเลือกเลขทะเบียนรถยนต์
1.
แปลงค่าหมวดตัวเขียน 2 ตัวข้างหน้า แล้วเอามาบวกกับเลข 4ตัวข้างหลัง
2.
เห็นผลรวมแล้ว มองความหมายตามหลักเลขศาสตร์ ให้ได้กรุ๊ปเลขลำดับที่ให้ท่าน ตัวอย่างเช่น 14, 15, 19, 24 และก็อื่นๆ
3.
ควรจะเลี่ยงหมวดตัวเขียนโชคร้ายแล้วก็เลขจัญไร อย่างเช่น คนกำเนิดวันอาทิตย์ ไม่สมควรมีเลข 6 และก็ ไม่สมควรมีตัวอักษร ศ ษ ส ห ฬ ฮ
4.
ถ้าเกิดหลบหลีก หมวดตัวหนังสือเสนียดแล้วก็เลขจัญไรมิได้ ไม่สมควรให้เลขโชคร้ายเป็นเลขตัวท้ายที่สุด และก็ ให้ยึดหลักเลขศาสตร์เป็นหลัก เลขลำดับทะเบียนรถยนต์
แบบอย่าง เลขลำดับทะเบียน ศว 1212
แปลงค่าจ้างอักษร ศ=7, ว=6 เห็นผลรวม หมวดตัวหนังสือเป็น7 + 6 = 13
ผลบวกลำดับที่ 4 ตัวข้างหลังหมายถึง1 + 2 + 1 + 2 = 6
นำผลที่ได้มาบวกกัน ได้ดังต่อไปนี้ 13 + 6 = 19 ให้มองความหมายเลขศาสตร์ 19 แบบอย่าง เลขลำดับทะเบียน ศศ 5959
แปลงค่าจ้างอักษร ศ=7, ศ=7 สำเร็จรวม หมวดตัวเขียนเป็น7 + 7 = 14
ผลบวกเลข 4 ตัวข้างหลังหมายถึง5 + 9 + 5 + 9 = 28
นำผลที่ได้มาบวกกัน ได้ดังต่อไปนี้ 14 + 28 = 42 ให้มองความหมายเลขศาสตร์ 42
ค่าตอบแทนอักษร ที่แปลงได้เป็นตัวเลข
ตัวเขียน
ก ด ถ ท ภ ฤ = 1
ข บ ป ง ช = 2
ต ฑ ฒ ฆ = 3
ค ธ ร ญ ษ = 4
ในฌ น ม ห ฮ ฎ ฬ = 5
จ ล ว อ = 6
ซ ศ ส = 7
ย ผ ฝ พ ฟ = 7
ฏ ฐ = 9
กรุ๊ปเลขลำดับที่ให้ท่าน
เลขผลบวกที่ให้ท่าน ระดับที่ค่อนข้างไม่ดีมากมาย ดังเช่น 2, 4, 5, 6, 9, 14, 15, 19, 23, 24, 36, 41, 42, 45, 46, 50, 51, 54, 55, 56, 59, 63, 64, 65- เลขผลบวกที่ให้ท่าน ระดับที่ค่อนข้างไม่ดี ยกตัวอย่างเช่น 20, 32, 40, 44, 69, 79เลขรวมทั้งอักษรโชคร้ายที่ควรจะหลีกเลี่ยง
กำเนิดวันอาทิตย์ เลข 6 อักษร ( ศ ษ ส ห ฬ ฮ )
กำเนิดวันจันทร์ เลข 1 อักษร ( อ )
กำเนิดวันอังคาร เลข 2 อักษร ( ก ข ค ฆ ง )
กำเนิดวันพุธตอนกลางวัน เลข 3 อักษร ( จ ฉ ช ซ ฌ ญ )
กำเนิดวันพุธยามค่ำคืน เลข 5 อักษร ( บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม )
กำเนิดวันพฤหัส เลข 7 อักษร ( ด ต ถ ท ธ น )
กำเนิดวันศุกร์ เลข 8 อักษร ( ย ร ล ว )
กำเนิดวันเสาร์ เลข 4 อักษร ( ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *