รวม 10 ชั้นทะเบียนรถยนต์สุดแพง

1.    ฆฆ 999         ราคา 4,999,999
2.    ฆฆ 888         ราคา 3,888,888
3.    ฆบ 9999       ราคา 2,990,000
4.    ฆฆ 7            ราคา 2,777,777
5.    ฆฆ 6            ราคา 2,666,666
6.    ฆง 9999       ราคา 2,590,000
7.    ฆก 8888       ราคา 2,500,000
8.    ญญ 3           ราคา 2,333,333
9.    ญญ 2           ราคา 2,222,222
10.  ฆด 888         ราคา 1,990,000

สำหรับเพื่อการประมูลเลขทะเบียน จะทำได้ 2 แนวทาง
1.
ด้วยวาจา (เคาะไม้)
2.
ทางอินเตอร์เน็ต
3.
ทางโทคำศัพท์
ดังนี้ ได้แบ่งลำดับที่ทะเบียนซึ่งเป็นที่เรียกร้องหรือเป็นที่ชื่นชอบของพลเมือง ออกเป็น 3 กรุ๊ปเลข ตัวอย่างเช่น
(1)
เลขสี่ตัวราวกับ
(2)
เลขสามตัวเสมือน, สองตัวเสมือน, เลขตัวเดียว, เลขคู่ 8 รวมทั้งเลขคู่ 9 และก็
(3)
เลขหลักพัน, เลขเรียง และก็เลขคู่ โดยแต่ละกรุ๊ปเลขลำดับจะมีอัตราหลักประกัน ราคาเริ่ม รวมทั้งการปรับราคาให้สูงขึ้นที่ไม่เหมือนกัน
อาทิเช่น (1) เลขสี่ตัวเสมือน ซึ่งเป็นกรุ๊ปเลขที่แพงมากที่สุด จะมี
หลักประกัน ศูนย์กลาง 5 หมื่นบาท ส่วนภูมิภาค 5 พันบาท การประมูลทางโทคำศัพท์ 5 หมื่นบาท
ราคาเริ่ม ศูนย์กลาง 1 แสนบาท ส่วนภูมิภาค 5 หมื่นบาท
การปรับราคาสูงขึ้นทีละไม่น้อยกว่า ศูนย์กลาง 1 หมื่นบาท ส่วนภูมิภาค 5 พันบาท

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *