เวลาออกรถออกจากโชว์รูม

ในขณะที่ควรที่จะนำรถยนต์ออกมาจากโชว์รูมหรือเต้นซ์ ในทุกๆวันมีดังนี้

วันอาทิตย์ ควรที่จะนำรถยนต์ออกเวลา 06.09-08.39 น. (ฤกษ์ดีมากมาย)
และก็อีกตอนหนึ่งเวลา 13.39-15.09 น. (ให้ลาภลาภ)
วันจันทร์ ควรที่จะนำรถยนต์ออกเวลา 09.19-10.05 น. (ฤกษ์ดี)
แล้วก็อีกตอนหนึ่งเวลา 16.19-17.59 น. (ให้โชครวมทั้งมีเสน่ห์)
วันอังคาร ควรที่จะนำรถยนต์ออกเวลา 11.09-12.59 น. (กาลใช้ได้)
รวมทั้งอีกตอนหนึ่งเวลา 06.39-08-29 น. (ช่วงนี้พอได้)
วันพุธ ควรที่จะนำรถยนต์ออกเวลา 08.49-10.59 น. (ยามปานกลาง)
รวมทั้งอีกตอนหนึ่งเวลา 13.09-15.29 น. (ได้โอกาสได้ลาภ)
วันพฤหัสบดี ควรที่จะนำรถยนต์ออกเวลา 10.39-11.09 น. (มีโชคลาภ)
แล้วก็อีกตอนหนึ่งเวลา 17.09-17.59 น. (โอกาสไม่มีอันตราย)
วันศุกร์ ควรที่จะนำรถยนต์ออกเวลา 06.39-08.59 น. (ฤกษ์ดีมากมาย)
และก็อีกตอนหนึ่งเวลา 13.39-14.59 น. (ให้ลาภลาภ)
วันเสาร์ ตามลกโหราศาสตร์ นับว่าเป็นวันดุ หรือวันแรงโบราณท่านว่าห้ามนำรถยนต์
หรือยานพาหนะออกมาจากเต้นท์ หรือจากอู่โดยเด็ดขาด ควรจะหลบหลีก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *