เบอร์มงคลคืออะไร

ศาสตร์จำนวน ยอดนิยมเป็นอย่างมากในขณะนี้ รวมทั้งสามารถนำไปปรับใช้กับเลขที่เกี่ยวในชีวิตประจำวันของพวกเราได้ ตัวอย่างเช่น ทะเบียนรถยนต์ การตั้งชื่อทะเบียนสำมะโนครัว รวมทั้งเลขลำดับโทรศัพท์ ที่มีการถอดค่าของจำนวน ในศาสตร์กิ้งก้านต่างๆอย่างเช่น เลขโหราศาสตร์ไทย จีน ฯลฯ บางศาสตร์เน้นย้ำผลบวก บางศาสตร์ย้ำ ตัวด้านหลัง ศาสตร์ย้ำตำแหน่งของจำนวนอิงกับตำแหน่งของดวงดาว อย่างงี้ฯลฯ อยู่ที่ความเชื่อถือของแต่ละบุคคล

เบอร์มงคลเป็นจำนวนในเบอร์โทรศัพท์โทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่ไม่มีจุดเสีย มีพลังมีผลดีต่อชีวิต ดีต่อทุกอาชีพ ต่อทุกสถานะภาพ เบอร์ที่สามารถช่วยส่งเสริม ด้านงานการการคลัง ความรัก สุขภาพ อำนาจบารมี รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพวกเราทั้งยังในขณะนี้แล้วก็อนาคต อีกด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *