Tag: เลขที่ไม่ถูกโฉลก

Recent Posts

เลขที่ไม่ถูกโฉลกกับคนที่เกิดวันต่างๆ

สำหรับ หลักในที่สุดในเบอร์โทร 

คนกำเนิดวันจันทร์ เลขต้องห้ามเป็น แม้กระนั้นบ้างครั้ง ผ่อนผันให้ อยู่คู่กับ4/5/9 ได้

คนกำเนิดวันอังคาร เลขต้องห้ามเป็น แม้กระนั้นบ้างครั้ง ผ่อนผันให้ อยู่คู่กับ3/4 ได้

คนกำเนิดวันพุธ(ตอนกลางวัน)เลขต้องห้ามเป็น แม้กระนั้นในบางครั้ง ผ่อนปรนให้ อยู่คู่กับ 2/3/6/8 ได้

คนกำเนิดวันพุธ(ตอนกลางคืน)เลขต้องห้ามเป็น แม้กระนั้นบางกรณี ผ่อนปรนให้อยู่คู่กับ1/4/5/6/9 ได้

คนกำเนิดวันพฤหัสบดี เลขต้องห้ามเป็น แม้กระนั้นบางครั้งบางคราว ผ่อนผันให้อยู่คู่กับ 8/9 ได้

คนกำเนิดวันศุกร์ เลขต้องห้ามเป็นเลข แต่ว่าในบางคราว ผ่อนปรนให้ อยู่คู่กับ2/3/6/7/9 ได้

คนกำเนิดวันเสาร์ เลขต้องห้ามเป็นเลข แม้กระนั้นบางกรณี ผ่อนปรนให้เลข 4อยู่คู่กับ 1/2/4/5/6 ได้

ผู้ที่กำเนิดวันอาทิตย์ เลขต้องห้ามเป็นเลข แม้กระนั้นบางครั้งบางคราว ผ่อนผันให้อยู่คู่กับ 3/4/5/9 ได้